Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie.

  Poznámka:  Zapnutie šifrovania disku vymaže obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

 2. Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

  Poznámky:

  • Počas procesu šifrovania tlačiareň nevypínajte. Mohlo by dôjsť k strate údajov.
  • Šifrovanie disku môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
  • Po dokončení šifrovania sa tlačiareň vráti na domovskú obrazovku.
Pomohol vám tento článok?
Top