Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Namestitev dodatne kartice

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 1. Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

 2. S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 3. Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se točk povezave vzdolž roba kartice.

 4. Kartico potisnite na mesto.

  Opomba:  Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.

 5. Znova namestite pokrov za dostop.

 6. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Je bil ta članek koristen?
Top