Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Skifte ut hentevalsen

  Skifte ut hentevalsen i skuffen for 550 ark

 1. Slå av skriveren.

 2. Ta ut skuffen.

 3. Ta ut hentevalsen.

 4. Pakk ut den nye hentevalsen.

 5. Sett inn den nye hentevalsen til den klikker på plass.

 6. Sett inn skuffen.

 7. Slå på skriveren.

  Skifte ut hentevalsen i skuffen for 2200 ark

 1. Slå av skriveren.

 2. Trekk ut og lås opp skuffen.

 3. Ta ut skuffen.

 4. Ta ut hentevalsen.

 5. Pakk ut den nye hentevalsen.

 6. Sett inn den nye hentevalsen til den klikker på plass.

 7. Sett inn skuffen.

 8. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top