Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Bytte ADM-skillevalsen

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel D.

 3. Ta av dekselet til ADM-skillevalsen.

 4. Ta ut ADM-skillevalsen.

  Advarsel – mulig skade:  Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.

 5. Pakk ut den nye ADM-skillevalsen.

 6. Sett inn den nye ADM-skillevalsen til den klikker på plass.

 7. Sett inn dekselet til ADM-skillevalsen til det klikker på plass.

 8. Lukk deksel D.

 9. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top