Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Skener se ne odziva

DejanjeDaNe

1. korak

  1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

  2. Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.

  3. Kopirajte ali skenirajte dokument.

Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

  1. Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.

    PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  V izogib požaru ali elektrošoku priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

  2. Kopirajte ali skenirajte dokument.

Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

  1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite.

  2. Kopirajte ali skenirajte dokument.

Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.

Je bil ta članek koristen?
Top