Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Koble til kabler

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

Advarsel – mulig skade:  For å unngå skriverfeil eller tap av data må du ikke ta på USB-kabelen, eventuelle trådløse nettverkskort eller de viste områdene på skriveren under utskrift.

BrukTil

1

EXT-port

Koble til andre enheter (for eksempel telefon eller telefonsvarer) til skriveren og telefonlinjen. Bruk denne porten hvis du ikke har en dedikert fakslinje for skriveren, og hvis denne tilkoblingsmetoden støttes i ditt land eller din region.

Merk:  Ta ut pluggen for å få tilgang til porten.

2

LINE-port

Koble skriveren til en aktiv telefonlinje med en standard veggkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en annen adapter som gir tilgang til telefonlinjen, slik at du kan sende og motta fakser.

3

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin.

4

Ethernet-port

Koble skriveren til et Ethernet-nettverk.

5

USB-porter

Koble til et tastatur eller noe annet som er kompatibelt.

6

Kontakt for strømledning

Koble skriveren til et jordet strømuttak.

Var denne artikkelen nyttig?
Top