Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Priključitev kablov

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru in električnemu šoku, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nameščajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Opozorilo – možnost poškodb:  Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.

UporabiteZa

1

Vrata EXT

Priključitev dodatnih naprav (telefona ali odzivnika) na tiskalnik in telefonsko linijo. Ta vrata uporabite, če nimate ločene telefonske linije za faks in je v vaši državi oziroma na vašem območju na voljo tovrstna povezava.

Opomba:  Za dostop do vrat boste morali odstraniti zaščitni čep.

2

Vrata LINE

Priključitev tiskalnika na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje faksov.

3

Vrata tiskalnika USB

Priključite tiskalnik na računalnik.

4

Ethernetna vrata

Priključite tiskalnik v ethernetno omrežje.

5

Vrata USB

Priključite tipkovnico ali drugo združljivo opremo.

6

Vtičnica za napajalni kabel

Tiskalnik priključite v ustrezno ozemljeno električno vtičnico.

Je bil ta članek koristen?
Top