Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Výmena jednotky vývojky

  1. Otvorte dvierka A.

  2. Vyberte fľašu na odpadový toner.

  3. Vyberte tlačovú jednotku.

  4. Vyberte jednotku vývojky.

  5. Vybaľte novú jednotku vývojky a odstráňte baliaci materiál.

  6. Vložte novú jednotku vývojky.

  7. Vložte tlačovú jednotku.

  8. Vložte fľašu na odpadový toner.

  9. Zatvorte dvierka A.

Pomohol vám tento článok?
Top