Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Výmena jednotky fotovalca

 1. Otvorte dvierka A.

 2. Vyberte fľašu na odpadový toner.

 3. Vyberte tlačovú jednotku.

 4. Vyberte jednotku fotovalca.

 5. Vybaľte novú jednotku fotovalca a odstráňte baliaci materiál.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Jednotku fotovalca nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlačových úloh.

 6. Vložte novú jednotku fotovalca.

 7. Vložte tlačovú jednotku.

 8. Vložte fľašu na odpadový toner.

 9. Zatvorte dvierka A.

Pomohol vám tento článok?
Top