Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Priključivanje kabela

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

KoristiteOpis

1

EXT priključak

Povezivanje dodatnih uređaja (telefona ili automatske sekretarice) s pisačem i telefonskom linijom. Koristite ovaj priključak ako nemate namjensku liniju faksa za pisač i ako je ova metoda povezivanja podržana u vašoj državi ili regiji.

Napomena:  Izvadite umetak kako biste pristupili priključku.

2

LINE priključak

Povezivanje pisača s aktivnom telefonskom linijom putem standardne zidne utičnice (RJ‑11), DSL filtra, VoIP adaptera ili nekog drugog adaptera koji omogućuje pristup telefonskoj liniji radi slanja i primanja faksova.

3

USB priključak na pisaču

Povezivanje pisača s računalom.

4

Ethernet priključak

Povezivanje pisača s Ethernet mrežom.

5

USB priključci

Priključivanje tipkovnice ili kompatibilnog dodatka.

6

Utičnica kabela za napajanje

Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom električnom utičnicom.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top