Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Slanje i primanje faksova nije moguće

RadnjaDaNe

1. korak

Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.

Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Provjerite jesu li kabeli sljedeće opreme dobro pričvršćeni:

 • telefon
 • slušalica
 • telefonska sekretarica

Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

Provjerite čuje li se pozivni ton.

 • Pozovite broj telefaksa kako biste provjerili funkcionira li.
 • Ako koristite značajku pozivanja bez podizanja slušalice, povećajte glasnoću i provjerite čujete li pozivni ton.

Čujete li pozivni ton?

Prijeđite na 5. korak

Prijeđite na 4. korak.

4. korak

Provjerite zidnu telefonsku utičnicu.

 1. Priključite analogni telefon izravno na zidnu utičnicu.

 2. Poslušajte čuje li se pozivni ton.

 3. Ako ne čujete pozivni ton, upotrijebite drugi telefonski kabel.

 4. Ako još uvijek ne čujete pozivni ton, priključite analogni telefon na drugu zidnu utičnicu.

 5. Ako čujete pozivni ton, priključite pisač na tu zidnu utičnicu.

Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 5. korak.

5. korak

Provjerite je li pisač priključen na uslugu analogne telefonije ili na ispravan digitalni priključak.

 • Ako koristite Integrated Services for Digital Network (ISDN) telefonsku uslugu, priključite se na analogni telefonski priključak ISDN terminalnog adaptera. Za dodatne informacije obratite se davatelju ISDN usluge.
 • Ako koristite DSL, priključite se na DSL filtar ili usmjerivač koji podržava analognu upotrebu. Za dodatne informacije obratite se davatelju DSL usluge.
 • Ako koristite private branch exchange (PBX) telefonsku uslugu, provjerite priključujete li se na analogni priključak PBX-a. Ako takvog priključka nema, razmislite o instaliranju analogne telefonske linije za telefaks.

Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 6. korak.

6. korak

  Privremeno iskopčajte drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.

 1. Iskopčajte drugu opremu (primjerice telefonske sekretarice, računala, modeme i razdjelnike telefonskih linija) koja se nalazi između pisača i telefonske linije.

 2. Onemogućite pozive na čekanju i glasovnu poštu. Za dodatne informacije obratite se davatelju telefonske usluge.

Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 7. korak.

7. korak

Skenirajte originalni dokument stranicu po stranicu.

 1. Birajte broj faksa.

 2. Skenirajte dokument.

Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top