Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

 • Tiskalnik lahko nastavite za samodejni ali ročni sprejem faksov.
 • Če želite fakse sprejemati samodejno, tiskalnik nastavite tako, da se odzove pri določenem številu zvonjenj.

2. nastavitev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo

Opomba:  Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

Priključitev v isto telefonsko stensko vtičnico

 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

 3. Priključite odzivnik v vrata za priklop telefona na tiskalniku.

Priključitev v različni stenski vtičnici

 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

 • Če imate na liniji samo eno telefonsko številko, na tiskalniku nastavite samodejno prejemanje faksov.
 • Tiskalnik nastavite tako, da se odzove dve zvonjenji po odzivniku. Če na primer odzivnik sprejme klic po štirih zvonjenjih, nastavite tiskalnik tako, da ga sprejme po šestih.

3. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki jo uporabljate za telefonski predal

 1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

 2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

 3. Priključite telefon v vrata za priklop telefona na tiskalniku.

Opombe:

 • Ta nastavitev deluje najbolje, če uporabljate telefonski predal pogosteje kot faks in če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja.
 • Ko se oglasite in zaslišite signal faksa, na telefonu pritisnite *9* ali kodo za ročni odziv, da sprejmete faks.
 • Na tiskalniku lahko nastavite samodejno prejemanje faksov tudi tako, da izključite storitev telefonskega predala, ko pričakujete faks.
Je bil ta članek koristen?
Top