Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Nastavitev faksa z digitalnim naročniškim vodom

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Digitalni naročniški vod (DSL) razdeli običajno telefonsko linijo v dva kanala: glasovnega in internetnega. Signali za telefon in faks potujejo skozi glasovni kanal, internetni signali pa skozi drugega.

Da zmanjšate motnje med kanaloma, zaprosite ponudnika storitev DSL za filter DSL.

  1. Priključite linijska vrata filtra DSL v stensko vtičnico.

  2. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

  3. Drugi konec kabla priključite v vrata za priklop telefona na filtru DSL.

Opomba:  Za priklop telefona na tiskalnik odstranite vmesniške vtiče, ki so morda nameščeni v vratih za priklop telefona na tiskalniku, nato pa priklopite telefon.

Je bil ta članek koristen?
Top