Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Nastavitev faksa s povezavo kabelskega modema

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen neposredno v kabelski modem

  1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

  2. Drugi konec kabla priključite v vrata z napisom Phone Line 1 (Telefonska linija 1) ali Phone Port (Vrata za priklop telefona) na kabelskem modemu.

  3. Priključite analogni telefon v vrata za priklop telefona na tiskalniku.

Opomba:  Prepričajte se, da so vrata za priklop telefona na kabelskem modemu delujoča tako, da vanje priključite analogni telefon in preverite, ali slišite znak centrale.

2. nastavitev: Tiskalnik je priključen v stensko vtičnico, kabelski modem pa je drugje v stavbi

  1. Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.

  2. Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno telefonsko stensko vtičnico.

  3. Priključite analogni telefon v vrata za priklop telefona na tiskalniku.

Je bil ta članek koristen?
Top