Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Skeniranje na pogon Flash

  1. Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

  2. Vstavite pogon Flash.

  3. Dotaknite se možnosti Skeniraj v USB in po potrebi prilagodite nastavitve.

    Opomba:  Če se ne prikaže zaslon Pogon USB, se dotaknite možnosti Pogon USB na začetnem zaslonu.

  4. Skenirajte dokument.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.

Je bil ta članek koristen?
Top