Skip to Content Information Center
Lexmark CX827

Svislé bílé čáry

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Z domovské obrazovky stiskněte nabídku Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránku.

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámky:

  • Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.
  • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/Typ papíru.
 2. Vytiskněte dokument.

Objevují se na výtiscích svislé bílé čáry?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

  Zkontrolujte, zda používáte doporučený typ papíru.

 1. Vložte zvolený zdroj papíru s doporučeným typem papíru.

 2. Vytiskněte dokument.

Objevují se stále na výtiscích svislé bílé čáry?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Vyjměte a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 2. Vytiskněte dokument.

Objevují se stále na výtiscích svislé bílé čáry?

Přejděte ke kroku 4.

Problém je vyřešen.

Krok 4

Vyměňte zobrazovací jednotku a poté vytiskněte dokument.

Objevují se stále na výtiscích svislé bílé čáry?

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top