Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Popolnoma barvne ali črne slike

Opomba:  Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja.

DejanjeDaNe

1. korak

  1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.

  2. Natisnite dokument.

Ali tiskalnik tiska popolnoma barvne ali črne slike?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

Zamenjajte slikovno enoto in nato natisnite dokument.

Ali tiskalnik tiska popolnoma barvne ali črne slike?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top