Skip to Content Information Center
Lexmark CX820

Lexmark CX820

Vodoravne bele črte

Opombe:

 • Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.
 • Če se na natisih pojavljajo vodoravne bele črte, si oglejte temo "Ponavljajoče se napake".
DejanjeDaNe

1. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja.
 2. Natisnite dokument.

Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Na določeni vir papirja naložite priporočeno vrsto papirja.

 2. Natisnite dokument.

Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil.

 2. Natisnite dokument.

Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Zamenjajte slikovno enoto in nato natisnite dokument.

Ali se natisih pojavljajo vodoravne bele črte?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top