Skip to Content Information Center
Lexmark XC6153

Lexmark XC6153

Een optionele kaart installeren

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

 1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.

 2. Verwijder de toegangsklep van de controllerkaart met behulp van een schroevendraaier met platte kop.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen aanraakt.

 3. Haal de optionele kaart uit de verpakking.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

 4. Druk de kaart stevig op zijn plaats.

  Opmerking:  De connector van de kaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de controllerkaart.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  Een onjuiste installatie van de kaart kan schade veroorzaken aan de kaart en de controllerkaart.

 5. Bevestig de toegangsklep opnieuw.

 6. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.

  LET OP: RISICO OP LETSEL:  Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?
Top