Skip to Content Information Center
Lexmark XC6153

Lexmark XC6153

Vaste schijf van printer installeren

  LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

 1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.

 2. Verwijder de toegangsklep van de controllerkaart met behulp van een schroevendraaier met platte kop.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

 3. Haal de vaste schijf uit de verpakking.

 4. Vaste schijf op de controllerkaart bevestigen.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  Druk niet op het midden van de vaste schijf en raak het ook niet aan.

   Als er een internal solutions port (ISP) is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

  1. Verwijder de beugel van de vaste schijf.

  2. Vaste schijf op de ISP bevestigen.

 5. Bevestig de toegangsklep opnieuw.

 6. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.

  LET OP: RISICO OP LETSEL:  Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?
Top