Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Nemožno otvoriť Embedded Web Server

AkciaÁnoNie

Krok  1

Skontrolujte, či používate podporovaný prehliadač:

 • Internet Explorer® verzia 9 alebo novší
 • Safari verzia 8.0.3 alebo novší
 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox

Je váš prehliadač podporovaný?

Prejdite na krok č. 2.

Nainštalujte podporovaný prehliadač.

Krok  2

Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna.

 • Adresu IP tlačiarne nájdete:
  • na domovskej obrazovke,
  • v časti TCP/IP ponuky Sieť/porty,
  • na vytlačenej strane nastavenia siete alebo strane nastavení ponuky a v časti TCP/IP.

  Poznámka:  Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

Je adresa IP tlačiarne správna?

Prejdite na krok č. 3.

Do poľa adresy zadajte správnu adresu IP tlačiarne.

Krok  3

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

Je tlačiareň zapnutá?

Prejdite na krok č. 4.

Zapnite tlačiareň.

Krok  4

Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti.

Funguje pripojenie k sieti?

Prejdite na krok č. 5.

Obráťte sa na svojho správcu.

Krok  5

Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou.

Sú káble poriadne zapojené?

Prejdite na krok č. 6.

Skontrolujte pripojenie káblov.

Krok  6

Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté.

Je server proxy vypnutý?

Prejdite na krok č. 7.

Obráťte sa na svojho správcu.

Krok  7

Prejdite do nástroja Embedded Web Server.

Otvoril sa nástroj Embedded Web Server?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Pomohol vám tento článok?
Top