Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Tlačiareň nereaguje

AkciaÁnoNie

Krok  1

Zapojte napájací kábel tlačiarne do elektrickej zásuvky.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Reaguje tlačiareň?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou.

Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?

Zapnite vypínač alebo poistku.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

Je tlačiareň zapnutá?

Prejdite na krok č. 4.

Zapnite tlačiareň.

Krok  4

Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku.

Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?

Tlačiareň zobuďte stlačením tlačidla napájania.

Prejdite na krok č. 5.

Krok  5

Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač v správnych portoch.

Sú káble pripojené k správnym portom?

Prejdite na krok č. 6.

Uistite sa, že si tieto položky zodpovedajú:

  • kábel USB a port USB na tlačiarni,
  • ethernetový kábel a ethernetový port na tlačiarni.

Krok  6

Tlačiareň vypnite, znova nainštalujte hardvérové voliteľné prvky a tlačiareň zapnite.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom.

Reaguje tlačiareň?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 7.

Krok  7

Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.

Reaguje tlačiareň?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 8.

Krok  8

Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

Reaguje tlačiareň?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Pomohol vám tento článok?
Top