Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Konfigurácia dôverných úloh

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  PoložkaPoužitie

  Max. počet neplatných kódov PIN

  Obmedzte počet zadaní neplatných kódov PIN.

  Poznámka:  Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.

  Koniec platnosti dôvernej úlohy

  Nastavte čas do automatického odstránenia dôverných úloh z pamäte tlačiarne.

  Poznámka:  Dôverné zadržané úlohy budú uložené v tlačiarni, kým sa neprihlásite a manuálne ich nepovolíte alebo neodstránite.

  Koniec platnosti opakovaných úloh

  Nastavte čas do odstránenia opakovaných úloh z pamäte tlačiarne.

  Poznámka:  Opakované zadržané úlohy sa uložia, aby bolo možné vytlačiť neskôr ďalšie kópie.

  Koniec platnosti overenia úlohy

  Nastavte čas do odstránenia overenia úloh z pamäte tlačiarne.

  Poznámka:  Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.

  Koniec platnosti rezervovanej úlohy

  Nastavte čas do odstránenia rezervovaných úloh, ktoré neboli vytlačené.

  Poznámka:  Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.

Pomohol vám tento článok?
Top