Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Tlač z pamäťovej jednotky flash

 1. Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.

  Poznámky:

  • Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
  • Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa Zaneprázdnené.
 2. Na displeji sa dotknite dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

  V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

 3. Odošlite tlačovú úlohu.

  Ak chcete vytlačiť iný dokument, dotknite sa položky Jednotka USB.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťovú jednotku flash sa nedotýkajte tlačiarne ani pamäťovej jednotky flash v zobrazenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo zlyhaniu.

Pomohol vám tento článok?
Top