Skip to Content Information Center
Lexmark CS727

Tulostimen kiintolevyn asentaminen

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen liitetyt kaapelit.

 1. Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.

 2. Avaa emolevyn kansi tasapäisellä ruuvitaltalla.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.

 3. Poista kiintolevy pakkauksestaan.

 4. Liitä kiintolevy emolevyyn.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Älä kosketa tai paina kiintolevyn keskiosaa.

 5. Avaa luukku B.

 6. Avaa luukku C.

 7. Kiinnitä kiintolevy tulostimeen sormiruuveilla.

 8. Sulje luukut C ja B.

 9. Kiinnitä emolevyn kansi takaisin paikalleen.

 10. Liitä virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top