Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Aktivácia hlasových pokynov

    Pomocou ovládacieho panela

  1. Stlačte a podržte stlačený kláves 5, kým sa neprehrá hlasová správa.

  2. Stlačte OK.

    Pomocou klávesnice

  1. Stlačte a podržte stlačený kláves 5, kým sa neprehrá hlasová správa.

  2. Stlačte kláves Tab, aby sa kurzor presunul na tlačidlo OK, a potom stlačte Enter.

Poznámky:

  • Hlasové pokyny možno aktivovať aj vložením slúchadiel do konektora slúchadiel.
  • Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti v spodnej časti ovládacieho panela.
Pomohol vám tento článok?
Top