Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Poznámky:

  • Gestá sa používajú, len keď sú aktivované hlasové pokyny.
  • Na písanie znakov a úpravu niektorých nastavení je potrebná fyzická klávesnica.
GestoFunkcia

Dvojité ťuknutie

Výber možnosti alebo položky na obrazovke.

Trojité ťuknutie

Priblíženie alebo oddialenie textu alebo obrázkov.

Potiahnutie prstom doprava alebo nadol

Posun na ďalšiu položku na obrazovke.

Potiahnutie prstom doľava alebo nahor

Posun na predchádzajúcu položku na obrazovke.

Posunutie

Získanie prístupu k častiam približovaného obrázka, ktoré sú za hranicami obrazovky.

Poznámka:  Toto gesto treba vykonať posunutím dvoch prstov po približovanom obrázku.

Potiahnutie nahor a potom doľava

Ukončenie aplikácie a návrat na domovskú obrazovku.

Potiahnutie nadol a potom doľava

  • Zrušenie úlohy.
  • Návrat na predchádzajúce nastavenie.
  • Zatvorenie obrazovky, ktorá sa zobrazí počas zmeny niektorého nastavenia alebo hodnoty.

Potiahnutie nahor a potom nadol

Zopakovanie hlasového pokynu.

Pomohol vám tento článok?
Top