Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Nastavenie úsporných režimov

  Úsporný režim

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Úsporný režim.

 2. Vyberte nastavenie.

  Režim spánku

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku.

 2. Zadajte počet minút nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

  Režim dlhodobého spánku

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku

 2. Vyberte čas pred prepnutím tlačiarne do dlhodobého spánku.

 3. Poznámky:

  • Uistite sa, že pred odoslaním tlačovej úlohy tlačiareň najprv prebudíte z režimu dlhodobého spánku.
  • Vložený webový server je počas režimu dlhodobého spánku vypnutý.
Pomohol vám tento článok?
Top