Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

    המגשים מזהים אוטומטית את הגודל של נייר רגיל. במקרה של מדיה מיוחדת, כגון תוויות, קרטון או מעטפות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. במסך הבית, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) >  בחר מקור נייר

  2. הגדר את הגודל והסוג של המדיה המיוחדת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top