Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

  1. Vytiahnite zásobník.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Snímač vnútri voliteľného zásobníka sa môže ľahko poškodiť statickou elektrinou. Pred odstránením zaseknutého papiera v zásobníku sa dotknite kovového povrchu.

  2. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  3. Vložte zásobník.

Pomohol vám tento článok?
Top