Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

  1. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  2. Otvorte dvierka A a D a odstráňte všetky zvyšky papiera.

    POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

  3. Zatvorte dvierka D a A.

Pomohol vám tento článok?
Top