Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Zaseknutie papiera v dvierkach A

  Zaseknutie papiera vo fixačnej jednotke

 1. Otvorte dvierka A.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

 2. Vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 3. Otvorte dvierka prístupu k fixačnej jednotke.

 4. Vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 5. Zatvorte dvierka A.

  Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače

 1. Otvorte dvierka A.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

 2. Otvorte kryt jednotky obojstrannej tlače.

 3. Vyberte zaseknutý papier.

  Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

 4. Zatvorte kryt jednotky obojstrannej tlače a dvierka A.

Pomohol vám tento článok?
Top