Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Skontrolujte pripojenie zásobníka

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

 • Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.
 • Ak sa chyba objaví druhýkrát, postupujte takto:
  1. Vypnite tlačiareň.

  2. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

  3. Vyberte označený zásobník.

  4. Vložte zásobník.

  5. Zapojte napájací kábel tlačiarne do elektrickej zásuvky.

   POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

  6. Zapnite tlačiareň.

   Ak sa chyba vyskytne znova, postupujte takto:

  1. Vypnite tlačiareň.

  2. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

  3. Vyberte označený zásobník.

  4. Kontaktujte podporu pre zákazníkov.

 • Ak chcete vymazať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli vyberte položku Pokračovať.
Pomohol vám tento článok?
Top