Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Vodorovné tmavé čiary

Poznámka:  Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Špecifikujte zásobník alebo podávač v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo v okne Tlač v závislosti od operačného systému.

 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.
  • Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.
 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.

 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top