Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Roztečená tlač a bodky

AkciaÁnoNie

Krok  1

Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner.

Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?

Prejdite na krok č. 2.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Krok  2

 1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby.

 2. Skontrolujte, či sa nastavenia typu a veľkosti papiera zhodujú s veľkosťou a typom papiera vloženého v zásobníku.

Sú nastavenia správne?

Prejdite na krok 4.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

 1. Zmeňte veľkosť a typ papiera v ponuke Papier alebo zmeňte nastavenia veľkosti v zásobníku.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač stále roztečená?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Vymeňte textúrovaný alebo drsný papier v zásobníku za obyčajný papier.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač stále roztečená?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

 1. Vymeňte tlačovú jednotka alebo tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač stále roztečená?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top