Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Sivé pozadie

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita.

 2. Upravte tmavosť tonera.

 3. Vytlačte dokument.

Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb.

 2. Spustite proces.

 3. Vytlačte dokument.

Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.

 2. Vytlačte dokument.

Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top