Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Pomohol vám tento článok?
Top