Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל- Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

    כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

  1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

  2. בחר את המוצר שברצונך למחזר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top