Skip to Content Information Center
Lexmark CS728

Odrezaný text alebo obrázky

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vkladaný papier.

 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku.
  • Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.
 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídete tak ich poškodeniu.

 2. Znova zadajte tlačovú úlohu.

Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top