Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

Koble til kabler

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

Advarsel – mulig skade:  Ikke ta på de viste områdene på USB-kabelen, de trådløse nettverksadapterne eller skriveren under utskrift. Det kan føre til funksjonsfeil eller tap av data.

BrukTil

1

Ethernet-port

Koble skriveren til et nettverk.

2

USB-port

Koble til et tastatur eller noe annet som er kompatibelt.

3

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin.

4

Kontakt for skriverens strømledning

Koble skriveren til et jordet strømuttak.

Var denne artikkelen nyttig?
Top