Skip to Content Information Center
Lexmark CX727

Používanie recyklovaného papiera a iných kancelárskych papierov

Spoločnosť Lexmark vždy myslí na dobro životného prostredia a podporuje používanie recyklovaného papiera vyrobeného konkrétne na používanie s laserovými (elektrofotografickými) tlačiarňami.

Nemôžeme povedať, že každý recyklovaný papier sa podáva dobre, spoločnosť Lexmark však stále testuje papiere, ktoré reprezentujú recyklované papiere vhodné pre tlačiarne na globálnom trhu. Tieto vedecké testy sú prísne a dôsledné. Zvažujeme mnoho faktorov, a to oddelene i ako celok, napríklad:

 • Množstvo odpadu po použití (spoločnosť Lexmark testuje až 100 % odpadu po použití).
 • Teplota a vlhkosť prostredia (testovacie komory simulujú klímu z celého sveta).
 • Obsah vlhkosti (kancelárske papiere by mali mať nízku vlhkosť: 4 – 5 %.)
 • Odolnosť voči pokrčeniu a celková tvrdosť znamená optimálne podávanie do tlačiarne.
 • Hrúbka (závisí od nej, koľko papiera môžete vložiť do zásobníka)
 • Drsnosť povrchu (meria sa v sheffieldskych jednotkách, má vplyv na jasnosť tlače a na to, ako dobre toner preniká do papiera)
 • Trenie povrchu (určuje, ako ľahko sa hárky oddelia)
 • Vlákno a tvar (má vplyv na vinutie, čo tiež vplýva na mechanizmy správania sa papiera v tlačiarni)
 • Jas a textúra (vzhľad a štruktúra)

Recyklované papiere majú momentálne vyššiu kvalitu ako kedykoľvek doteraz, obsah recyklovaného materiálu v papieri však vplýva na úroveň kontroly nad cudzou hmotou. I keď je recyklovaný papier jednou zo skvelých možností k tlači, ktoré chránia životné prostredie, nie je dokonalý. Energia potrebná na odstránenie atramentu a iných prídavných prvkov, ako sú farbivá a lepidlá, často vytvára viac uhlíkových emisií než produkcia bežného papiera. Používanie recyklovaného papiera však celkovo umožňuje lepšiu správu zdrojov.

Spoločnosti Lexmark záleží na všeobecnom zodpovednom používaní papiera, ktoré je založené na posúdení životného cyklu produktov spoločnosti. Na lepšie pochopenie vplyvu tlačiarní na životné prostredie spoločnosť vytvorila niekoľko posúdení životného cyklu a zistila, že papier je jedným z hlavných zdrojov (až do 80 %) uhlíkových emisií vytvorených počas celej životnosti zariadenia (od dizajnu až po skončenie funkčnosti). Dôvodom sú výrobné procesy potrebné na výrobu papiera, ktoré sú veľmi energetický náročné.

Preto sa spoločnosť Lexmark snaží vzdelávať zákazníkov a partnerov a znížiť tento negatívny vplyv papiera. Jedným zo spôsobov je používanie recyklovaného papiera. Ďalšou možnosťou je eliminovanie nadbytočnej a nepotrebnej spotreby papiera. Spoločnosť Lexmark je skvele vybavená na to, aby pomohla zákazníkom minimalizovať odpad z tlače a kopírovania. Spoločnosť navyše nabáda aj ku kúpe papiera od dodávateľov, ktorí sú odhodlaní zaručiť trvalú udržateľnosť lesného hospodárstva.

Spoločnosť Lexmark neodporúča konkrétnych dodávateľov, udržiava však produktové zoznamy pre špeciálne aplikácie konverzie. Nasledujúce pravidlá pre výber papiera vám však pomôžu znížiť vplyv tlače na životné prostredie:

 1. Minimalizujte spotrebu papiera.

 2. Vyberajte si papier podľa pôvodu drevného vlákna. Nakupujte od dodávateľov, ktorí majú certifikáty, ako FSC (Forestry Stewardship Council) alebo PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Tieto certifikáty zaručujú, že papier je vyrobený z celulózy od drevárenskej spoločnosti, ktorá uplatňuje procesy, ktoré sú ekologické a spoločensky zodpovedné čo sa týka správy a obnovy lesov.

 3. Vyberte si čo najvhodnejší papier pre potreby tlače: normálny 75 alebo 80  g/m2 certifikovaný papier, ľahší papier alebo recyklovaný papier.

Príklady neprijateľného papiera

Výsledky testu ukazujú, že nasledujúce typy papiera predstavujú pri použití v laserových tlačiarňach riziko:

 • Chemicky ošetrený papier používaný na kopírovanie bez indiga, ktorý sa tiež nazýva samoprepisovací papier
 • Vopred potlačený papier s chemikáliami, ktoré by mohli kontaminovať tlačiareň
 • Vopred potlačený papier, na ktorý vplýva teplota fixačnej jednotky tlačiarne
 • Vopred potlačený papier, ktorý vyžaduje registráciu (presné umiestnenie na stránke) väčšiu než ± 2,3 mm (± 0,9  palca), napríklad formuláre na optické rozpoznávanie znakov (OCR). V niektorých prípadoch je možné upraviť registráciu pomocou aplikácie tak, aby bola tlač na tieto formuláre možná.
 • Papier s povrchovou úpravou (zmazateľný), syntetický papier, termálny papier
 • Papier s drsnými okrajmi, drsný alebo veľmi štruktúrovaný či pokrčený papier
 • Recyklovaný papier, ktorý nespĺňa normu EN12281:2002 (európske testovanie)
 • Papier, ktorý váži menej ako 60  g/m2 (16  lb)
 • Formuláre alebo dokumenty, ktoré sa skladajú z viacerých častí

Ďalšie informácie o trvalej environmentálnej udržateľnosti nájdete na stránke  www.lexmark.com.

Pomohol vám tento článok?
Top