Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Montere tilleggsskuffer

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Pakk ut tilleggsskuffen, og fjern all emballasje.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Skriveren veier over 18  kg, og vi anbefaler på det sterkeste at man er to når skriveren skal løftes.

  Merk:  Hvis det allerede er installert tilleggsskuffer, må du frigjøre dem fra skriveren før du løfter opp skriveren. Ikke løft skriveren og skuffene samtidig.

 4. Tilpass skriveren med tilleggsskuffen, og senk deretter skriveren slik at den klikker på plass.

 5. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 6. Slå på skriveren.

Legg eventuelt til skuffen manuelt i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Installer skriveren og tilleggsmaskinvare i følgende rekkefølge:

 • 550-arks skuff (tilleggsutstyr)
 • Skriver
Var denne artikkelen nyttig?
Top