Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Papirstopp i skuffer

  1. Dra ut skuffen.

    Advarsel – mulig skade:  En sensor i den ekstra skuffen kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metallflate før du fjerner fastkjørt papir fra skuffen.

  2. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

  3. Sett inn skuffen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top