Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Lexmark CX725

Legge i skuffer

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Ta ut skuffen.

  Merk:  Ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk for å hindre papirstopp.

 2. Juster førerne slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

  Merk:  Bruk indikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.

 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papirbunken med utskriftssiden opp.

  Merknader:

  • Legg i papir med brevhode med brevhodet opp og mot forsiden av skuffen for ensidig utskrift.
  • Legg i papir med brevhode med brevhodet ned og mot baksiden av skuffen for tosidig utskrift.
  • Ikke skyv papir inn i skuffen.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.
 5. Sett inn skuffen.

  Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i de sammenkoblede skuffene om nødvendig.

Var denne artikkelen nyttig?
Top