Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Uvíznutí papíru ve standardním výstupním zásobníku

  1. Vyjměte zablokovaný papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  2. Otevřete dvířka A a D a vyjměte všechny útržky papíru.

    VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  3. Zavřete dvířka D a A.

Byl tento článek užitečný?
Top