Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

  Zaseknutí papíru v zapékači

 1. Otevřete dvířka A.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 2. Vyjměte zablokovaný papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Otevřete přístupová dvířka zapékače.

 4. Vyjměte zablokovaný papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 5. Zavřete dvířka A.

  Zaseknutí papíru v duplexoru

 1. Otevřete dvířka A.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 2. Vyjměte zablokovaný papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Otevřete kryt duplexní jednotky.

 4. Vyjměte zablokovaný papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 5. Zavřete kryt duplexní jednotky a otevřete dvířka A.

Byl tento článek užitečný?
Top