Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Nastavení faxu v zemích nebo oblastech s odlišnými telefonními zásuvkami a zástrčkami

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11), abyste snížili riziko vzniku požáru. Pro uživatele v Austrálii je třeba, aby jejich kabel byl schválen organizací Australian Communications and Media Authority.

Standardní zásuvkou ve zdi používanou ve většině zemí a oblastí je zásuvka RJ11. Pokud nejsou telefonní zástrčky na stěnách nebo zařízení v budově kompatibilní s tímto typem konektoru, použijte telefonní adaptér. Adaptér pro vaši zemi nebo oblast nemusí být s tiskárnou dodáván a může být potřebné jej zakoupit samostatně.

V portu telefonu tiskárny může být nainstalována zástrčka adaptéru. Při připojování tiskárny k sériovému nebo kaskádovému telefonnímu systému nevyjímejte zástrčku adaptéru z portu tiskárny.

Název součástiObjednací číslo

Zástrčka adaptéru Lexmark

40X8519

Připojení tiskárny k telefonní zásuvce jiného typu než RJ11

  1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

  2. Zapojte druhý konec kabelu do adaptéru RJ11 a potom zapojte adaptér do zásuvky na zdi.

  3. Chcete-li připojit další zařízení pomocí konektoru jiného typu než RJ11 ke stejné zásuvce ve zdi, připojte zařízení přímo k telefonnímu adaptéru.

Připojení tiskárny k zásuvce na zdi v Německu

Německá zásuvka na zdi má dva druhy portů. Porty N jsou určeny pro faxy, modemy a záznamníky. Port F je určen pro telefony. Zapojte tiskárnu do libovolného portu N.

  1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

  2. Zapojte druhý konec kabelu do adaptéru RJ11 a potom zapojte adaptér do portu N.

  3. Pokud chcete do stejné zásuvky na zdi připojit telefon a záznamník, připojte zařízení podle obrázku.

Byl tento článek užitečný?
Top