Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Nastavení faxu pomocí standardní telefonní linky

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11), abyste snížili riziko vzniku požáru. Pro uživatele v Austrálii je třeba, aby jejich kabel byl schválen organizací Australian Communications and Media Authority.

Nastavení 1: Tiskárna je připojena k samostatné faxové lince.

  1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

  2. Druhý konec kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

Poznámky:

  • Můžete nastavit tiskárnu tak, aby přijímala faxy automaticky (automatický příjem zapnut) nebo ručně (automatický příjem vypnut).
  • Pokud chcete přijímat faxy automaticky, nastavte tiskárnu na přijetí volání při určitém počtu zazvonění.

Nastavení 2: Tiskárna sdílí linku se záznamníkem

Poznámka:  Pokud si předplatíte službu rozlišujícího vyzvánění, musíte nastavit správný typ vyzvánění pro tiskárnu. V opačném případě nebude tiskárna přijímat faxy, ani když ji nastavíte na automatický příjem faxů.

Zapojení do různých telefonních zásuvek ve zdi

  1. Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.

  2. Druhý konec kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

Poznámky:

  • Pokud máte k lince pouze jedno telefonní číslo, nastavte tiskárnu na automatický příjem faxů.
  • Nastavte tiskárnu tak, aby přijímala volání o dvě zazvonění po záznamníku. Jestliže například nastavíte záznamník tak, aby přijímal volání po čtyřech zazvoněních, nastavte možnost Počet zvonění před přijetím na tiskárně na šest.
Byl tento článek užitečný?
Top