Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Konfigurace serveru SMTP pro fax

  Z ovládacího panelu

 1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Nastavení > Fax > Nastavení faxového serveru > Nastavení faxového serveru pro e-mail .

 2. Nakonfigurujte nastavení.

  Poznámka:  Chcete-li použít nastavení serveru SMTP pro e‑mail, povole volbu Použít e-mailový server SMTP.

  Z prostředí serveru Embedded Web Server

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položky Nastavení >  Fax > Nastavení faxového serveru .

 3. Nastavení nakonfigurujte v části Nastavení faxového serveru pro e-mail.

  Poznámka:  Chcete-li použít nastavení serveru SMTP pro e‑mail, povole volbu Použít e-mailový server SMTP.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Byl tento článek užitečný?
Top