Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Nelze rozpoznat interní volitelný doplněk

ČinnostAnoNe

Krok 1

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Funguje interní volitelný doplněk správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je interní doplněk uveden v seznamu Instalované funkce.

Je interní volitelný doplněk uveden na stránce nastavení nabídek?

Přejděte ke kroku 4.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

  Ověřte, zda je interní volitelný doplněk správně nainstalován na desce řadiče.

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Zkontrolujte, zda je interní doplněk nainstalován do správného konektoru na řídicí desce.

 3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Funguje interní volitelný doplněk správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4

 1. Ujistěte se, že je interní volitelný doplněk k dispozici v ovladači tiskárny.

  Poznámka:  V případě potřeby přidejte interní volitelný doplněk do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Funguje interní volitelný doplněk správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top